Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše obec

Historie obce Kozohlody


Kozohlody je malebná obec, ležící 1 km severovýchodně od obce Vlkaneč a 5 km východně od Golčova Jeníkova. Tato obec se nachází poblíž hranice Českomoravské vrchoviny, očemž svědčí její klima.


Ves Kozohlody byla založena na počátku 14. století řádem německých křižovníků, jehož představeným v té době byl komtur Ratmir, po němž se pravděpodobně obec dříve nazývala (latinsky) Ratimirivilla, německy Ratmersdorf (Radimírova ves). Podle církevních záznamů při odvádění papežských desátků se užívá již v roce 1352 názvu Kozohlody.


O tom, jak vzniklo jméno obce, vypráví dodnes pověst:


Obyvatelé obce po jejím založení zjistili, že pozemky kolem obce jsou silně zamokřeny a že se na nich nedá nic pěstovat. Pro svoji obživu chovali kozy, které však nerady spásávaly kyselou trávu ze zamokřených pozemků kolem obce. Celá kozí stáda proto spásávala pozemky a ohlodávala lesy, patřící českému pánu sídlícímu na místním hrádku, postaveném v lesích nedaleko na východ od obce. Jednoho dne toto ničení porostů pána rozezlilo a stádo koz náležející obyvatelům obce pobil. Od té doby se obci začalo posměšně říkat ˝Kozohlody˝

 

 

mapka

 

 

 V roce 1636 získal Kozohlody se statky Jeníkov, Frýdnava a Přibyslavice Martin Maxmilián Goltz. V roce 1739 byly Kozohlody spolu s Podmoky a Přibyslavicemi prodány Kateřině ze Schőnfeldu, která je připojila k panství tupadelskému. Když se v roce 1746 provdala za Jana Adama Auersperga, připadly k panství žlebskému.
 

V této obci bývala také dříve tzv. pazderna (domek), ve které se zpracovával len (pazdeří). Od třicátých let 20. století sloužila spíše jako obydlí pro nejchudší a nemajetné obyvatele obce.
 

Dominantu obce tvoří kostel Všech svatých, který byl postaven ve druhé polovině 14. století. Byla to původně spíše kaple, která je zachována jako snížená část dnešního kostela. V první polovině 15. století, kdy čáslavský kraj byl obsazen husity, byly v kostele zničeny a zakryty novou vrstvou štukové omítky nástěnné gotické malby, provedené pravděpodobně po založení kostela. Na těchto malbách jsou znázorněny různé náboženské události. V roce 1970, při provádění elektroinstalace, byly tyto malby odhaleny a opraveny pomocí techniky fresco-secco a představují tak cennou a autentickou uměleckou památku.
 

V současné době žije v obci asi 170 obyvatel. Je zde společenská místnost, požární zbrojnice a knihovna. Obec Kozohlody spadá pod OÚ Vlkaneč.
 

Podle Dr. Antonína Profouse znamenalo původně jm. Kozohlody ves lidí, kteří kozy ohlodávali nebo okusovali. Jm. Kozohlody má v druhém členu nomen agentis od slovesa hlodati 'nagen, bießen', stsl. glodati.


Zpracovala Mgr. Hana Mazalová- Klečáková